indgang Rymarksvej
Vi flytter sammen med Asta Borgervænget til dejlige lokaler på Rymarksvej i 2023

Asta Søndre Fasanvej

Respekt, rummelighed og medindflydelse

på Søndre Fasanvej bestræber vi os på at skabe de forudsætninger, som kræves, for at borgerne kan udfolde deres potentiale for livskvalitet og mestring af eget liv. En neuropædagogisk tilgang sikrer, at vi møder borgerne i øjenhøjde og tager hensyn til deres dagsform. Vi udvikler og vedligeholder den enkelte. Via aktivitet og samvær, skaber vi forståelse og respekt for forskellighed.
Med vores viden om den enkelte borgeres niveau, inddrager vi borgerne videst mulig i forhold til medinddragelse og medbestemmelse.

Stemningen på Søndre Fasanvej er gerne til hyggeligt samvær og humor. Den gode stemning og rummeligheden opstår ikke mindst omkring dagens måltider og i plejen. Alle har dage, hvor de er mere eller mindre socialt orienterede, og det er hensigten at skabe rum til at være med på forskellige måder afhængigt af lyst og formåen.

På Søndre Fasanvej ønsker vi at opstille nogle indholdsrige, behagelige, forudsigelige, trygge og alligevel udfordrende rammer omkring vores medlemmer. Hos os får de muligheden for at udvikle eller vedligeholde færdigheder, samt et stort udbytte af det sociale samvær både indbyrdes og med medarbejderne. Medlemmernes indflydelse og selvbestemmelse søges realiseret i diverse udvalg og råd – blandt andet medlemsråd, festudvalg og turudvalg. Aktiviteterne tilrettelægges efter medlemmernes lyst og interesse i samspil med medarbejdernes kompetencer. 

Huset

Husets åbne areal er funktionsopdelt i mindre områder med spisestue, dagligstue, motionsrum, kreativt værksted. De øvrige rum gør det muligt at trække sig tilbage, holde en pause eller fordybe sig i en aktivitet. Mange medlemmer har behov for denne mulighed, for at finde ro i løbet af dagen. På pladsen udenfor spiller vi udendørsspil eller cykler en tur. De omkringliggende grønne områder benytter vi som lysten, tiden og vejret byder det.

Brugerne har forskellige kommunikationsformer, hvorfor det er vigtigt, at vi kender og forstår den enkeltes måde at kommunikere på. Det er derfor væsentligt, at kommunikationsformerne er forståelige, aflæselige og kan tolkes korrekt, så vi mindsker frustration, og fremmer brugernes oplevelse af at blive forstået.

Godt at vide

Daglig åbningstid:

9:15 – 14:30 – for hjemmeboende evt. mødetid fra kl. 8.00

Praktisk

Vi sørger for organisering af kørsel ved behov

Du kan købe sodavand og kaffe
Påregn egenbetaling for visse hold

Lukkedage i 2023:

Vi flytter og holder lukket:
Fra onsdag 31. maj til og med fredag 2. Juni

Derudover:

24. februar.: Fusionsworkshop med Arbejdsmiljø KBH

Mandag 1. maj
Fredag 19. maj (dagen efter Kristi Himmelfart)
Mandag 5. juni (Grundlovsdag)
20. april og 22. september – pædagogiske dage
Ferielukket: uge 29 og mellem jul og nytår

Til sagsbehandlere:

Takst pr dag findes på tilbudsportalen
Asta Søndre Fasanvej er normeret til 30 pladser, pt. fordelt på 41 medlemmer