Astas persondatapolitik

Når man er bruger af et aktivitets- og samværstilbud i Asta Fonden, deltager man i mange forskellige sammenhænge og aktiviteter.

Nogle af disse aktiviteter og forhold omkring aktiviteterne kræver, at du som medlem skal give samtykke.

Dit samtykke gælder som udgangspunkt i den periode hvor du kommer på et af vores tilbud – eller til du aktivt vælger at trække dit samtykke på de enkelte forhold tilbage. Et samtykke kan

til hver en tid trækkes tilbage, dette gør du ved at henvende dig til daglig leder på dit tilbud. Du skal vide:

  • At datatilsynet i sin vejledning for offentliggørelse af billeder skelner mellem portrætbilleder og situationsbilleder. Vi kan I henhold her til godt finde på at bruge situationsbilleder uden førstat have indhentet samtykke. Finder du noget, som du af en eller anden årsag mener, bør fjernes, må du endelig henvende dig
  • At vi kun indsamler de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne give dig et godt forløb i tilbuddet
  • At vi opbevarer persondata i elektroniske journaler på forsvarlig vis i et sikkerhedsgodkendt system
  • At vi kun bruger dine oplysninger til arbejdsrelevante behov. Hvis du oplever, at der er fejl i de oplysninger, vi har, kan du bede om at få det rettet
  • At personoplysninger kun videregives i de tilfælde, hvor der er givet entydigt samtykke dertil, eller hvis det er et lovkrav. Personoplysninger må udveksles indenfor Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen uden samtykke, hvis det er relevant for at kunne hjælpe dig bedst muligt. Det kan eksempelvis være at bostedet ringer til aktivitets- og samværstilbuddet og fortæller, at du er syg
  • At dine oplysninger slettes, når det ikke længere er relevant, at vi har adgang til dem. Fysiske dokumenter destrueret ved makulering
  • At DPO-enheden I Intern Revision I Københavns Kommune er den enhed, der juridisk rådgiver os i alle spørgsmål om lovgivning om personoplysninger (Persondataforordning)
  • At du altid kan kontakte os, hvis du vil vide mere.

Daglig kommunikation med borgere og pårørende

Når vi taler sammen

Det må vi selvfølgelig godt – du kan ringe til os og du kan komme på besøg.

Der kan dog være ting, hvor vi skal gøre opmærksom på, at vi ikke kan udlevere oplysninger om borgeren, hvis du ikke er værge.
Hvis du er værge, skal det dokumenteres ved at fremvise værgebeskikkelsen.

Når vi skriver sammen

Mail fra os til jer

Alle ansatte skal sende sikker mail, når der sendes en mail til pårørende eller brugere.
Det foregår via et sikret mailsystem, der kan sende direkte til modtagers E-boks. For at
kunne sende sikkert skal man derfor have modtagerens cpr-nummer. Hvis modtager er fritaget for digital post, skal der
sendes brev.

Mail fra jer til os

Hvis I vil sende sikker mail til os, skal I bruge det link som er indsat i bunden af hjemmesiden. Denne mailboks tjekkes dagligt og kan tilgåes af ledergruppen og administration i Asta Fonden.
Herefter bliver den videresendt til rette person.

Det er ikke lovligt for os at sende og modtage beskeder via sms

Vi kan godt bruge kontaktbøger/ kinabøger

Hvis borger selv ønsker det, eller værge giver samtykke til, at der skrives i kontaktbog, må
dette gøre gøres, og der må også gerne bruges billeder, såfremt det er situationsbilleder, der følger fototilladelsen i centeret og er etisk afstemt i indhold