asta lærkevej
banner
previous arrow
next arrow

Asta Lærkevej, stuen

Omsorg og rummelighed

Asta Lærkevej, stuen, er et aktivitets- og samværstilbud for borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau i alderen fra 20 til 67 år. Brugerne har behov for hjælp og verbal støtte i de fleste af dagligdagens gøremål. De har ligeledes behov for en høj grad af struktur, forudsigelighed og samvær i mindre grupper.

Størsteparten af brugerne har begrænset eller intet verbalt sprog. En del kommunikerer non-verbalt med forskellige ”sproglige dialekter”. Derfor har personkontinuitet, kendskab til brugernes udtryksformer og erfaring i at aflæse, tolke og forstå deres signaler afgørende betydning for at sikre en tryg og værdig dagligdag, hvor den enkeltes behov tilgodeses.

Huset

Vi bor i rummelige lokaler i stueetagen på Lærkevej. Her er blandt andet sanserum, kreativt værksted og sammen med førstesalen har vi et stort hyggeligt gårdareal med gynge, sandkasse og blomsterkasser.

Godt at vide

Daglig åbningstid:
Mandag kl. 8 – 14
Tirsdag-fredag kl. 8 -15
Praktisk

Vi sørger for organisering af kørsel
Påregn egenbetaling for holdudgifter

Lukkedage i 2024:

Fredag den 26. april (pædagogisk temadag)
Onsdag den 1. maj
Fredag den 10. maj (dagen efter Kristi Himmelfart)
Onsdag den 5. juni
Ferielukket: uge 29
Fredag den 27. september (pædagogisk temadag)
Jul og nytår: mandag den 23. dec – onsdag den 1. januar (begge dage inklusiv)

Til sagsbehandlere:

Takst pr dag findes på tilbudsportalen
Lærkevej stuen er normeret til 22 pladser

Telefontid: 8.15-9.45 og 14.30-15.30