Københavns handicapolitik

De seks overordnede målsætninger i Københavns handicappolitik 2023-2026 er:
  1. Mere tillid mellem borgere med handicap og kommunen
  2. Lettere adgang til hjælp
  3. Københavns Kommune vil arbejde med universelt design, så byen bliver mere tilgængelig for flere
  4. Børn og unge med handicap lærer og trives bedre i dagtilbud, fritidstilbud og skole
  5. Flere skal have adgang til beskæftigelse og uddannelse – Københavns Kommune vil føre an som det gode eksempel
  6. Hverdagsliv med livskvalitet