Asta Fondens bestyrelse

Asta Fondens bestyrelse konstituerede sig på det første bestyrelsesmøde den 23. februar 2022 som følger:

Formand: Esben Sønderstrup (Asta Fasanvej) indtil 1.1.2023
Næstformand: Jesper Balsby (Asta Borgervænget) indtil 1.1.2025
Sekretær: Poul Brorson (Asta Lærkevej) indtil 1.1.2025
Bestyrelsesmedlem: Anne Louise Holm (Asta Klædemålet) indtil 1.1.2023
Bestyrelsesmedlem: Susanne Olsen (Dansk Handicap Forbund) indtil 1.1.2025

Medarbejderne udpeger en repræsentant. Foreløbig er det Christina. Pladsen er indtil 1.1.2025.

Billedet er taget i forbindelse med underskrift af driftsoverenskomst mellem Asta Fonden og Københavns Kommune den 9. marts 2022.