Asta Fondens bestyrelse

Formand: Esben Sønderstrup (Asta Rymarksvej)
Næstformand: Jesper Balsby (Asta Rymarksvej)
Sekretær: Poul Brorson (Asta Lærkevej)
Bestyrelsesmedlem: Anne Louise Holm (Asta Klædemålet)
Bestyrelsesmedlem: Susanne Olsen (Dansk Handicap Forbund)
Bestyrelsesmedlem: Susanne Borch
Medarbejderrepræsentant: Christina Lardell

Billedet er taget i forbindelse med bestyrelsesmøde den 31. maj 2023