Pædagogiske dage

I forbindelse med sammenlægningen af Asta Borgervænget og Asta Søndre Fasanvej og som et led i etableringen af Asta Rymarksvej er der behov for 2 personaledage, hvor begge tilbud holder lukket.

De 2 dage er :
Torsdag den 29.9 og fredag den 30.9.2022

Tak for jeres forståelse

Asta Lærkevej og Asta Klædemålet holder åbent helt som normalt

Pårørendemøde om Asta Rymarksvej

Tirsdag den 30. august holdt Asta Fonden et velbesøgt pårørendemøde på Rymarksvej

Centerchef Poul Anthonsen bød velkommen og fortalte om byggeprocessen. Afdelingsleder Henrik Andersen præsenterede sig og alle de medarbejdere, der følger med til den nye afdeling – alle medarbejderne, på nær en – deltog i mødet. Henrik fortalte om de tanker omkring sammenlægningen af to medarbejder- og borgergrupper.

Esben Søndestrup, som er formand for Asta Fondens bestyrelse fortalte om afdelingsråd og bestyrelsesopgaver, og der blev valgt tre repræsentanter til det nye afdelingsråd – Asta Rymarksvej.

Camilla Panting præsenterede foreningen Astas Venner og opfordrede alle til at melde sig ind i foreningen.

Endelig kom alle på en rundvisning i de nye rum inden vi sagde farvel og tak.